Konkrety Roberta Wardzały

TARNÓW PÓŁNOC – TRZECI ZJAZD Z AUTOSTRADY

Tarnów i okolice, prężnie rozwijające się tereny, napotykają na wyzwania komunikacyjne, które należy rozwiązać, aby wspierać trwały rozwój regionu. Zjazd „Tarnów Północ”, planowany przy ul. Niedomickiej, to projekt, który odpowiada na aktualne potrzeby mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, poprawiając dostępność oraz ułatwiając codzienne przemieszczanie się.

CEL: Celem realizacji zjazdu „Tarnów Północ” jest usprawnienie komunikacji i poprawa dostępności do miasta, co przekłada się na korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców w Tarnowie i okolicach. Zjazd ten będzie elementem wspierającym dynamiczny rozwój regionu, ułatwiającym życie jego mieszkańców i tworzącym dogodne warunki dla działalności gospodarczej.

KORZYŚCI:

  1. Lepsza Komunikacja: Ułatwiony i szybki dostęp do Tarnowa z autostrady.
  2. Wsparcie dla Biznesu: Firmy działające w regionie skorzystają na zwiększonej dostępności i lepszej komunikacji.
  3. Komfort Mieszkańców: Poprawa warunków dojazdu do miejsca pracy czy domu dla lokalnej społeczności.
  4. Dynamiczny Rozwój: Projekt wspiera rozwój gospodarczy i społeczny Tarnowa oraz okolicznych miejscowości.

Podsumowanie: Realizacja zjazdu „Tarnów Północ” przy ul. Niedomickiej to inwestycja myślana z perspektywą przyszłości, mająca na celu ułatwienie życia mieszkańcom oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnego biznesu. To projekt, który znacząco przyczyni się do poprawy komunikacji i będzie katalizatorem pozytywnych zmian w regionie. Razem zadbajmy o to, aby nasz region rozwijał się dynamicznie i harmonijnie, a inwestycje infrastrukturalne służyły dobru wspólnemu.

Bądźmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

Robert Wardzała – Kandydat do Sejmu RP
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.